Akut Ve Kronik Pankreatit’e Klinik Yaklaşım: Mülti-Disipliner Toplantı


Değerli meslektaşlarımız,


TGD İstanbul şubesi 2019-20 dönemi aralık ayı toplantısı 25 Aralık 2019 tarihinde Taksim Point Hotel’de düzenlenecektir. Bu toplantımızda sindirim sisteminin küçük ama önemli organı pankreası mültidisipliner olarak konuşmayı planladık. Yüksek katılımınızla oluşacak olan interaktif tartışma ortamının hepimizin için daha öğretici ve eğlenceli olacağına inanıyoruz. Toplantıda görüşmek dileğiyle…

Saygılarımızla,


TGD İstanbul Şubesi Başkanı

Prof. Dr. Ümit AKYÜZ

Düzenleyen

Prof. Dr. Hakan ŞENTÜRK


AKUT VE KRONİK PANKREATİT’E KLİNİK YAKLAŞIM: MÜLTİ-DİSİPLİNER TOPLANTI


Tarih: 25 Aralık 2019

Yer: Taksim Point Hotel

09.15-09.30 – Açılış


Oturum başkanları: Dr. Hakan ŞENTÜRK, Dr. Billur CANBAKAN

09.30-09.50 – Akut Pankreatit Ağırlığını Öngörüde Skorlama Sistemleri

09.50-10.10 – Akut Pankreatit Tedavisinde Girişimsel Radyoloji

10.10-10.30 – EUS Öncülüğünde Kistogastrostomi ve Endoskopik Nekrozektomi,

10.30-10.45 – Tartışma

10.45-11.15 – Kahve arası


Dr. Ali Tüzün İNCE

Dr. Burçak GÜMÜŞ

Dr. Emrah ALPER


Oturum başkanları: Dr. Hakan ŞENTÜRK, Dr. Billur CANBAKAN

11.15-11.35 –Spondilartropatide Gastrointestinal Tutulum

11.35-11.55 –Kemik İliği Naklinin Gastrointestinal Komplikasyonları

11.55-12.15 – Akut Enfektif Kolitler

12.15-12.30 – Tartışma

12.30-13.30 – Kapanış ve Öğle Yemeği


Dr. Deniz DUMAN

Dr. Ahmet DOBRUCALI

Dr. Koray ACARLI


Oturum Başkanları

Prof. Dr. Billur CANBAKAN Cerrahpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Hakan ŞENTÜRK Bezm-i Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı


Konuşmacılar

Prof. Dr. Koray ACARLI Memorial Şişli Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü

Doç. Dr. Emrah ALPER Koç Üniversitesi Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü

Prof. Dr. Ahmet DOBRUCALI Cerrahpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Deniz DUMAN Liv Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü

Prof. Dr. Burçak GÜMÜŞ Okan Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali Tüzün İNC E Bezm-i Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı