İnflamatuvar Barsak Hastalığında Radyolojik Görüntüleme ve İleri Endoskopik Teknikler


Değerli meslektaşlarımız,


TGD İstanbul Şubesinin 2018 Mart toplantısı inflamatuvar barsak hastalıklarında görüntüleme ve ileri endoskopik işlemler konusunda olacaktır. Toplantının inflamatuvar barsak hastalıklarının takip ve tedavisi konusunda klinik pratiğimize yararlı olacağını umuyorum.

Saygılarımızla,


TGD İstanbul Şubesi Başkanı

Prof. Dr. Ümit AKYÜZ

Düzenleyen

Prof. Dr. A. İbrahim Hatemi


İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIĞINDA RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME VE İLERİ ENDOSKOPİK TEKNİKLER


Tarih: 21 Mart 2018

Yer: Elite World Hotel, Taksim

09.15-09.30 – Açılış


Oturum başkanları: Dr. Murat Tuncer, Dr. Aykut Ferhat Çelik, Dr. Ümit Akyüz

09.30-09.50 – Perianal Enflamasyonda Endorektal Ultrasonografi

109.50-10.10 – İBH’da Transabdominal Ultrasonografi

10.10-10.30 - İBH’da Kapsül Endoskopisi

10.30-10.45 - Tartışma

10.45-11.10 – Kahve arası

Oturum başkanları: Dr. Kadir Bal, Dr. Ahmet Dobrucalı, Dr. Bülent Yaşar


11.10-11.30 - İnce Barsak Hastalıklarında MR Enterografinin Yeri

11.30-12.00 - İBH’da Displazi Tanısı ve Yönetimi

12.00-12.20 - Tartışma

12.20-13.30 – Öğle Yemeği


Dr. İsmail Mihmanlı

Dr. Can Gönen

Dr. Yusuf Erzin

-

-

-


Dr. Onur Tutar

Dr. İbrahim Hatemi


Oturum Başkanları

Prof. Dr. Ümit Akyüz SBÜ, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

Prof. Dr. Kadir Bal İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

Prof. Dr. Aykut Ferhat Çelik İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

Prof. Dr. Ahmet Dobrucalı İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

Prof. Dr. Murat TUNCER İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

Doç. Dr. Bülent Yaşar Başkent Üniversitesi, İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi


Konuşmacılar

Prof. Dr. Yusuf Erzin İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

Doç. Dr. Can Gönen SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği

Prof. Dr. A. İbrahim Hatemi İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

Prof. Dr. İsmail Mihmanlı İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD

Uz. Dr. Onur Tutar İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD