İntestinal Emilim Bozukluklarında Güncelleme


Değerli meslektaşlarımız,


TGD İstanbul Şubesinin Nisan ayındaki toplantısında intestinal emilim bozukluklarını konuşmayı planladık. Deneyimlerinden de yararlanacağımız konuşmacılarımızla bilgi dağarcığımızı genişleteceğiz. Keyifli ve yararlı bir toplantı için sizleri bekliyoruz.

Saygılarımızla,


TGD İstanbul Şubesi Başkanı

Prof. Dr. Ümit AKYÜZ

Düzenleyen

Prof. Dr. Kamil ÖZDİL


İNTESTİNAL EMİLİM BOZUKLUKLARINDA GÜNCELLEME


Tarih: 24 Nisan 2019

Yer: Taksim Point Hotel

09.15-09.30 – Açılış


Oturum başkanları: Dr. İlyas TUNCER, Dr. Canan ALKIM

09.30-10.30 – Malabsorbsiyona Gastroenterolog Gözüyle Bakış

10.00-10.20 – Çölyak Hastalığı

10.20-10.40 – İntestinal Lenfoma ve İmmün Yetmezlik Sendromları

10.40-11.00 – Patolog Gözüyle Bir Malabsorbsiyon Vakası

11.00-11.30 – Kahve arası


Dr. Filiz AKYÜZ

Dr. Kamil ÖZDİL

Dr. Ali Hakan KAYA

Dr. Ebru Itır ZEMHERİ

Oturum başkanları: Dr. Ümit AKYÜZ, Dr. Ali İbrahim HATEMİ

11.30-11.50 –Eozinofilik Gastroenterit ve Inflamatuar Barsak Hastalığı İlişkili Gastrointestinal Eozinofililer

11.50-12.10 –Malabsorbsiyonla Seyreden Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları

12.10-12.30 –Malabsorbsiyonlu Hastaya Nutrisyonel Yaklaşım

12.30: Kapanış ve Öğle Yemeği


Dr. Süleyman SAYAR

Dr. Canan AĞALAR

Dr. Sema BASAT

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Ümit AKYÜZ Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

Prof. Dr. Canan ALKIM Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

Prof. Dr. Ali İbrahim HATEMİ Cerrahpaşa Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. İlyas TUNCER Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı


Konuşmacılar

Prof. Dr. Canan AĞALAR Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Prof. Dr. Filiz AKYÜZ İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Sema BASAT Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

Dr. Ali Hakan KAYA Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği

Prof. Dr. Kamil ÖZDİL Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

Dr. Süleyman SAYAR Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

Doç. Dr. Ebru Itır ZEMHERİ Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği