Pankreas Hastalıklarına Güncel Bir Bakış


Değerli meslektaşlarımız,


TGD İstanbul Şubesinin 2018 Mayıs ayı eğitim programında pankreas hastalıklarına değinmeyi planladık. Gastrointestinal sistemin hacimce nispeten daha küçük bir organı olan pankreasın hastalıkları bir gastroenteroloğun günlük çalışma pratiği içerisinde en problemli hastalık gruplarından birini oluşturmaktadır. Programımızı hazırlarken özellikle Gastroenteroloji fellowlarına, mesai arkadaşlarımız Genel Cerrahi ve Dahiliye ekiplerine hitap etmeyi hedefledik. Farklı disiplinlerin katılımına açık olan toplantımızda sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

Saygılarımızla,


TGD İstanbul Şubesi Başkanı

Prof. Dr. Ümit AKYÜZ

Düzenleyen

Prof. Dr. Kamil Özdil


PANKREAS HASTALIKLARINA GÜNCEL BİR BAKIŞ


Tarih: 09 Mayıs 2018, Çarşamba

Yer: Point Hotel, Taksim

09.00-09.30 – Açılış


Oturum başkanları: Dr. İlyas TUNCER, Dr. Yusuf YILMAZ

09.30-09.50 – Akut Pankreatit Tanı ve Tedavisi

09.50-10.10 – Kronik Pankreatit Tanı ve Tedavisi

10.10-10.30 – Vaka Sunumu

10.45-11.15 – Kahve arası


Dr. Celal ULAŞOĞLU

Dr. İrfan KORUK

Dr. Roni ATALAY

Oturum başkanları: Dr. Can GÖNEN, Dr. Canan ALKIM

10.50-11.10 – Pankreas Maligniteleri, Patofizyolojide Yeni Ne Var

11.10-11.30 – Pankreas Kitlelerinde Radyolojik Tanı

11.30-11.50 - Pankreas Kitlelerinde Patolojik Tanı

11.50-12.10 - Pankreas Kitlelerinde Cerrahi

12.10-12.30 - Tartışma ve Kapanış

12.15-13.15 – Öğle Yemeği


Dr. Levent DOĞANAY

Dr. Esin YENCİLEK

Dr. Ebru ZEMHERİ

Dr. Kerem TOLAN

Prof. Dr. Canan ALKIM Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal EAH, Gastroenteroloji Kliniği

Doç. Dr. Can GÖNEN Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune EAH, Gastroenteroloji Kliniği

Prof. Dr. İlyas TUNCER Medeniyet Üniversitesi, Göztepe EAH, Gastroenteroloji BD

Prof. Dr. Yusuf YILMAZ Marmara Üniversitesi, Gastroenteroloji Enstitüsü


Konuşmacılar

Dr. Roni ATALAY Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye EAH, Gastroenteroloji Kliniği

Doç. Dr. Levent DOĞANAY Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye EAH, Gastroenteroloji Kliniği

Doç. Dr. İrfan KORUK Florence Nightingale İstanbul Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

Dr. Kerem TOLAN Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye EAH, Genel Cerrahi Kliniği

Doç. Dr. Celal ULAŞOĞLU Medeniyet Üniversitesi, Göztepe EAH, Gastroenteroloji BD

Doç. Dr. Esin YENCİLEK Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune EAH, Radyoloji Kliniği

Doç. Dr. Ebru ZEMHERİ Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye EAH, Patoloji Kliniği