27 Nisan 2022 TGD İstanbul Şubesi Toplantısı


Değerli Meslektaşlarımız;

TGD İstanbul Şubesi Nisan ayı toplantısı 27 Nisan 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Bu toplantımızda güncel, önemi giderek artan sosyal medyada gastroenteroloji alanında en fazla merak uyandıran ancak tartışmalı noktalar içeren ve inandırıcı çalışmalarla gün ışığına çıkmayı bekleyen 'Geçirgen bağırsak efsanesi , mikrobiyota ve ötesi' konularına değinmeyi planladık. Yüksek katılımınız ve değerli katkılarınız ile verimli bir toplantı olmasını umuyoruz. Sevgi ve saygılarımızla (katılım linki sonraki mailde eklenecektir)...


Düzenleyen: Prof Dr. Nesliar Eser Kutsal

TGD İstanbul Şubesi Başkanı: Prof.Dr. Ümit Akyüz

Açılış Ümit Akyüz-Dr. Neslihan Eser Kutsal

2015-20.20

Oturum Başkanları

Nurdan Tözün-Ömer Özütemiz

Geçirgen Barsak Efsanesi Doğru ve yanlışlar

Bülent Değertekin:20.20-20.40

Mikrobiota ve kanser: Simbiyontların intikamı Eser Kutsal 20.40-21.00

Fonksiyonel Bağırsak Hastalıkları ve MİKTROBİOTA ALacakaranlık kuşağı Dilek Oguz 21.00-21.30