29 Haziran 2022 TGD İstanbul Şube Toplantısı


Değerli Meslektaşlarımız,

TGD İstanbul şubesinin Haziran ayı toplantısı 29 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşecektir. Bu toplantımızda günlük pratikte özellikle yatan hastalarda uygulanan ve toplantılarda fazla yer verilmeyen Beslenme Tüpleri ve Nutrisyon Yönetimi konusu anlatılacaktır.

Yüksek katılımınız ve değerli katkılarınız ile verimli bir toplantı olacaktır.

Sevgi ve saygılarımızla.

TGD İstanbul Şube Başkanı: Prof. Dr. Ümit Akyüz

Düzenleyen: Prof. Dr. Elif Yorulmaz

TGD İstanbul Şubesi Toplantısı: 29 Haziran 2022 (19:00-21:30)

19:30 - 19:50 Nazogastrik ve Nazojejunal

Beslenme Tüpleri-Doç. Dr. Hakan Yıldız - Acıbadem Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

19:50 - 20:10 Perkütan Endoskopik Gastrostomi ve Perkütan Endoskopik Jejunostomi Uz. Dr. Kader İrak - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

20:10 - 20:30 Beslenme Tüplerinde Cerrahi Yollar Doç. Dr. Metin Keskin - İstanbul Üniversitesi Çapa

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

20:30 - 21:00 Gastrointestinal Hastalıklarda Enteral Beslenme  Prof. Dr. Bülent Saka - İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı

21:00 - 21:20 Beslenme Tüpleri Bakımı ve Takibi Hemşire Bahar Özmen Şentürk - İstanbul Üniversitesi

Çapa Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı

21:20 - 21:30 Tartışma

Açılış

Ünmit Akyüz-Dr. Neslihann Eser Kutsal

2015-20.20

Oturum Başkanları

Nurdan Tözün-Ömer Özütemiz

Geçirgen Barsak Efsanesi Doğru ve yanlışkarl

Bülent Değertekin:20.20-20.40

Mikrobiota ve kanser: Sşmbiyontların intikamı Eser Kutsal 20.40-21.00

Fonksitonel Bağırsak Hastalıklar ve MİKTROBİOTA Lacakaranlık kuşağı Dilek Oguz 21.00-21.30