Kronik İshaller


Değerli meslektaşlarımız,


TGD İstanbul şubesinin 2018 yılındaki ilk toplantısına gastroenterolojinin en sıkıntılı konularından biri olan kronik ishaller ile başlayacağız. Hem hasta hem de hekim için zorlu bir yol olan bu hastalıklarla ilgili bilgilerimizi yenilemeyi ve deneyimlerimizi paylaşmayı amaçlıyoruz. Keyifli bir toplantı olması dileğiyle hepinizi bekliyoruz.

Saygılarımızla,


TGD İstanbul Şubesi Başkanı

Prof. Dr. Ümit AKYÜZ

Düzenleyen

Doç. Dr. Şule POTUROĞLU


KRONİK İSHALLER

Tarih: 24 Ocak 2018

Yer: Taksim Divan Otel

09.15-09.30 – Açılış


Oturum başkanları: Dr. Sadakat ÖZDİL, Yusuf ERZİN

09.30-09.50 – Kronik ishalli hastaya yaklaşım

09.50-10.10 – Malabsorpsiyon kimin sorunu?

10.10-10.30 - Diyabetik ekzokrin pankreatopati-DEP kronik pankreatit değildir

10.30-10.45 - Tartışma

10.45-11.00 – Kahve arası

Oturum başkanları: İlyas TUNCER, Şule POTUROĞLU


11.00-11.20 - Sistemik hastalıklarda ishal

11.20-11.40 - Mikroskobik kolit

11.40-12.00 - Cerrahiye bağlı kronik ishaller

12.00-12.15 - Tartışma

12.15-13.15 – Öğle Yemeği


Dr. Filiz AKYÜZ

Dr. Neşe İMERYÜZ

Dr. Kadir DEMİR

-

-


-

Dr. Duygu İBRİŞİM

Dr. Aliye SOYLU

Dr. Elif YORULMAZ

-

-

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Sadakat ÖZDİL Memorial Şişli Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü

Prof. Dr. Yusuf ERZİN İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

Prof. Dr. İlyas TUNCER Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, Gastroenteroloji BD

Doç. Dr. Şule POTUROĞLU Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki EAH, Gastroenteroloji Kliniği


Konuşmacılar

Prof. Dr. Filiz AKYÜZ İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

Prof. Dr. Neşe İMERYÜZ Marmara Üniversitesi Pendik EAH, Gastroenteroloji BD

Prof. Dr. Kadir DEMİR İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

Doç. Dr. Duygu İbrişim Serbest hekim

Prof. Dr. Aliye SOYLU SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH, Gastroenteroloji Kliniği

Doç. Dr. Elif YORULMAZ SBÜ Bağcılar EAH, Gastroenteroloji Bölümü