Obezitede Multidisipliner Yaklaşım


Değerli meslektaşlarımız,


TGD İstanbul Şubesinin 2019 Haziran toplantısında çağımızda giderek artan ve tedavisinde güçlüklerle karşılaştığımız “Obezite” konusunda bilgilerimizi yenilemeyi ve deneyimleri paylaşmayı amaçlıyoruz. Keyifli ve verimli bir toplantı olmasını diliyor, sizleri bekliyoruz.

Saygılarımızla,


TGD İstanbul Şubesi Başkanı

Prof. Dr. Ümit AKYÜZ

Düzenleyen

Doç. Dr. Oya YÖNAL


OBEZİTEDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM


Tarih: 12 Haziran 2019

Yer: Taksim Elite World Hotel

09.15-09.30 – Açılış


Oturum başkanları: Dr. Kadir DEMİR, Dr. Canan ALKIM

09.30-09.50 – Endokrinolog Gözüyle Obezite

09.50-10.10 – Obeziteye Yaklaşımda Diyet Birinci Basamak mı?

10.10-10.30 – Obeziteye Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar

10.10-10.30 – Obezitenin Medikal Tedavisi Mümkün mü?

11.00-11.30 – Tartışma

11.00-11.30 – Kahve arası


Dr. Kubilay KARŞIDAĞ

Dyt. Merve YÜKSEK

Dr. Fuat BEŞKARDEŞ

Dr. Timur AKPINAR

Oturum başkanları: Dr. Sadakat ÖZDİL, Dr. Filiz AKYÜZ

11.30-11.50 –Obezite ve NonAlkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı

11.50-12.10 –Obezite Tedavisinde Endoskopik Yöntemler

12.10-12.30 –Obezite Tedavisinde Bariatrik Cerrahi

12.30-12.50 –Bariatrik Cerrahi Komplikasyonu Tedavisinde Endoskopik Yöntemler

12.50-13.00 - Tartışma

13.00: Kapanış ve Öğle Yemeği


Dr. Yılmaz ÇAKALOĞLU

Dr. Bahattin ÇİÇEK

Dr. Hasan ALTUN

Dr. Ümit Akyüz

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Filiz AKYÜZ İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Canan ALKIM Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

Prof. Dr. Kadir DEMİR İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Sadakat ÖZDİL Memorial Şişli Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü


Konuşmacılar

Doç. Dr. Timur AKPINAR Koç Üniversitesi Hastanesi, Dahiliye Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fuat BEŞKARDEŞ MEF Üniversitesi, Gümüşsuyu Nar Psikiyatri

Prof. Dr. Ümit AKYÜZ Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği

Prof. Dr. Hasan ALTUN Ulus Liv Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü

Prof. Dr. Yılmaz ÇAKALOĞLU Memorial Şişli Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü

Prof. Dr. Bahattin ÇİÇEK Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Kubilay KARŞIDAĞ İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı

Uzm. Dyt. Merve YÜKSEK Memorial Şişli Hastanesi, Beslenme ve Diyet Bölümü