Propofol Ürünleri Hakkında


Değerli Üyelerimiz;

Son günlerde özellikle yazılı basın ve sosyal mediada propofol kullanımına bağlı olumsuz yazılar yayınlanmaktadır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın kurumlara gönderdiği ekte yer alan yazıda da açıkça belirtildiği gibi bazı propofol ürünlerinin kullanımı durdurulmuştur. Ancak bunlar sadece bir firmanın ürettiği onda da belli üretim numaraları olan ürünlerle sınırlıdır. Diğer propofol preparatları için bir çekince ya da sınırlamanın olmadığı bakanlık yetkilileri ile yaptığımız görüşmede bize bildirilmiştir. Bütün sağlık kuruluşlarının eczaneleri de bu konuda bilgilendirilmiş ve gereken tedbirler alınmıştır. Bu nedenle sizler de kendi kurumlarınızdaki eczane ile görüşüp bu konuyu teyit edebilirsiniz. Kaldı ki propofol sadece Gastroenteroloji’de değil birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Günlük uygulamalarımızı yazıda belirtilen ürünler dışında değiştirmemizi gerektirecek tıbbi bir gereklilik bulunmamaktadır.

Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Dokümanını İNDİR...Bilgilerinize saygı ile sunar, iyi çalışmalar dileriz.
TGD Yönetim Kurulu