TGD İstanbul Şubesi Genel Kurul Duyurusu


Değerli Üyemiz,

Türk Gastroenteroloji Derneği İstanbul Şubesi Olağan Genel Kurulu ilk toplantısı 27 Eylül 2023 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından yapılamamıştır. İkinci toplantı 18 Ekim 2023 (Çarşamba) tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Binası Kütüphanesinde aynı saat(09.00-13.00) ve gündem ile toplanacaktır.

Genel kurula katılımlarınız saygı ile rica olunur.

TGD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu

GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
  3. Divan Heyeti Seçimi
  4. İki Yıllık Döneme Ait Faaliyet Raporun Okunması
  5. İki Yıllık Döneme Ait Denetim Raporun Okunması
  6. İki Yıllık Döneme Ait Mali Bilanço ve Gelecek Döneme Ait Tahmini Bütçenin Okunması
  7. Faaliyet Raporu, Denetim Raporu ve Mali Bilançoların İbrası ve/veya Aklanması
  8. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurullarının Seçilmesi
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kapanış