TGD Şubat Ayı Toplantısı


Değerli meslektaşlarımız,

Türk Gastroenteroloji Derneği İstanbul şubesinin Şubat ayı toplantısında ‘Kolorektal Poliplerin Güncel Yönetimi’ni sizlerle birlikte tartışmak istiyoruz. Pandemi koşulları nedeniyle online yapmayı planladığımız 23 Şubat Çarşamba günü hep birlikte olmak dileğiyle,

Sevgi ve saygılarımızla

Düzenleyen: Dr. Canan Alkım

TGD İstanbul Şubesi Başkanı : Prof. Dr. Ümit Akyüz

Açılış 18:45 – 19:00

1. Oturum

Oturum başkanları: Dr. Sadakat Özdil, Dr. Kamil Özdil

19:00-19: 20Kolorektal polip taramasında gaytada gizli kandan yapay zekaya Dr. Levent Erdem

19:20-19:40Kolorektal poliplerde ileri görüntüleme teknikleri (NBI, LCI, BLI, kromoendoskopi) Dr. Murat Saruç

19:40-20:00 Tartışma

2. Oturum

Oturum başkanları: Dr. Kadir Bal, Dr. Yusuf Ziya Erzin

20:00-20:2020 mm.den küçük poliplerin yönetiminde hangi teknik? Cold snare polipektomi? EMR? Dr. İlker Şen

20:20-20:4020 mm.den büyük poliplerde hangi polipektomi tekniği? (EMR, Hibrid ESD ve ESD?) Dr. Gürhan Şişman

20:40-21:00 Tartışma